Poslodavac ,kod nas može lako da obezbedi radnika ,za 1 dan sa svom pratećom dokumentacijom (ugovori , prijava radnika na osiguranje, razgovor sa kandidatima, biografije kandidata…)

Angažovani radnici preko omladinske zadruge dobijaju uput za rad kod određenog poslodavca ,sa tipskim    -pojedinačnim ugovorom o privremenim i povremenim poslovima .

Naručilac overava ostvareni učinak radnika i vraća uput u zadrugu .

U CENU SU URAČUNATE SVE ZAKONSKE OBUSTAVE, POREZI,DOPRINOSI.

Omladinska zadruga vodi sve evidencije o radu i zaradama , u skladu sa zakonom , vrši prijavu i odjavu radnika ,obračun zarade i isplatu radnika po završenom poslu.

Za rad preko omladinske zadruge otvara se ugovor o privremenim i povremenim poslovima ,koji može da traje od 1-og dana -do 120 radnih dana. Taj ugovor se može dnevno raskinuti ili produziti u zavisnosti od vaših stvarnih potreba.

Kod velikih sistema ( javni tenderi ), gde postoji potreba da se organizuje poseban protokol o saradnji , zadruga i poslodavac zaključuju -genaralni ugovor o poslovnoj saradnji sa definisanim protokolom.

KATEGORIJE POSLOVANetoBruto Đaci/StudentiBruto nezaposleni
ČIŠĆENJE POSLOVNOG PROSTORA 140,00/sat 179,56225,17
PAKOVANJE, SLAGANJE ROBE,MAGACIN140,00/sat 179,56225,17
KAFE KUVARICE , KUHINJSKO OSOBLJE POMOĆNO150,00/sat 192,38 241,25
PORTIRI, REDARI , VOZAČI-‘B’150,00/sat 192,38 241,25
EKSPEDICIJA POSTE,DELJENJE LETAKA…DOSTAVA…150,00/sat 192,38 241,25
KONOBARI, ŠANKERI, BARMENI ,KETERING…160,00/sat 205,21257,33
PROIZVODNI RADNICI, kv. ZANIMANJA160,00/sat 205,21257,33
MEDICINSKE SESTRE, BEBISITERKE,NEGA I ČUVANJE DECE…160,00/sat 205,21257,33
ODRŽAVANJE ZELENILA-SAKUPLJANJE LIŠĆA , ČIŠĆENJE SNEGA …..1.600,00/podanu2.052,112.573,34
SELIDBE , TRANSPORTNI RADNICI , DNEVNICA…1.800,00/podanu2.308.622895,01
FIZIČKI POSLOVI NA GRADILIŠTU-STOVARIŠTU, ISPOMOĆ MAJSTORU180,00 din/h230.86289.50
JEDNOKRATNE DNEVNICE PO POZIVU,(2-3 DANA POSLA)1.600,00/podanu2.052,112.573,34
POSLOVI DO 4 CASA DNEVNO –(½ DNEVNICE)950/podanu1.214,82 1.708,37
OPERATER NA RAČUNARU (OBRADA,UNOSI SKENIRANJE….)165,00/sat 211,62 265,38
ADMINISTRACIJA ,RECEPCIJA,PRODAJA… (CALL CENTAR)165,00/sat 211,62 265,38
ORGANIZATORI PROGRAMA, ANIMATORI, TURISTIČKI VODIČI185,00/sat 237.27 297,54
HOSTESE, INFO PULT,..POSLOVNE PREZENTACIJE U
SUPERMARKETU (DNEVNICA ZA 8 ČAS. )
1.600,00/podanu2.052,11

2.573,34
HOSTESE –NA SAJMU –PREVODIOCI....DO 10 ČAS/DAN2.600,00/podanu3.334,67 4.181,68
POSLOVI EKONOMSKO FINANSIJSKE STRUKKE, FAKTURE, KALKULACIJE... 185,00/sat 237.27 297,54
POSLOVI SA VIŠOM I VISOKOM SPREMOM, SLOŽENIJI ADMINISTRATIVNI
POSLOVI SA POZNAVANJEM STRANOG JEZIKA I SPECIFIČNIH RAČUNARSKIH PROGRAMA...
230,00/sat 294,99 369,92